Кочанските Роми се обучуваат како до работа

Кочанските Роми се обучуваат како полесно да најдат работа. Најпогодената етничка група во социјален поглед, е воедно и најсиромашна и нееманципирана заедница во државата, па за нив ваквите теорстеки и практични знаења значат многу. Обуките се однесуваа на зголемување на капацитетите за вештини за вработување и за пристап до пазарот на трудот, а после тоа … Continue reading Кочанските Роми се обучуваат како до работа