Поголема регулација за заштита на личните податоци на Интернет

robot segnali binarie gratuiti opzioni Судот докажал само шест судски случаи за злоупотреба на лични податоци на Интернет за период од 12 години. Ова се податоци од Бирото за заштита на лични податоци. Иако се претпоставува дека злоупотребата на лични податоци е многу пораширена сепак постапките за докажување се долги и тешки што се потврдува и со малиот број на судски спорови.

iq opcion

https://infotuc.es/esminec/4355 Злоупотребата на личните податоци е прашање кое кај нас не е до крај регулирано, па неопходни се итни законски интервенции.

https://infotuc.es/esminec/4285
  • Иако медиумите се повластена категорија во Законот за заштита на личните податоци, за прв пат се воведуваат критериуми врз основа на кои што медиумите ќе треба да се раководат при објавувањето на одредена вест која што содржи лични податоци, изјави, Елена Трифуновска, Фондација Метаморфозис

get link Злоупотребата на личните податоци најчесто се случува поради изземеноста на интернет порталите од Законот за медиуми.

  • За онлајн медиумите треба да важи она мшто важи и за печатените медиуми. Онлајн медиумите треба да се регистрираат како информативни медиуми и да даваат годишни извештаи за работењето како и обрската што ја имаат традиционалните медиуми. Да објавуваат импресум и да се знае кој издава, уредува и кој е одговорен за содржината, кажа, Дејан Ѓоргуевски, Центар за развој на медиуми

follow За разлика од кај нас во евопските земји злоупотребата на личните податоци е строго регулирана со драконски казни кои достигнуваат до 50 милиони евра. Ова беше презентирано на денешната дебата за слобода на медиуми.

enter

SHARE